ایمیل
ads.cactus@gmail.com
تلفن تماس
واحد فروش   ۰۱۷۳۲۲۵۳۳۸۶
واحد فنی     ۰۱۷۳۲۲۵۳۳۸۵
پشتیبانی    ۰۹۹۰۱۷۱۲۰۵۳
نشانی
گرگان، خیابان پاسداران، کوچه استادیوم
مجتمع پاسارگاد، طبقه دوم، واحد ۲۶